Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přijďte si zacvičit!

Svaz diabetiků, působící v naší městské části, pořádá každý čtvrtek od 16 do 17 hodin v tělocvičně školy Trávníčkova 1744 rekondiční cvičení. Účast na těchto cvičeních nabízíme všem občanům, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví. Cvičení je uzpůsobeno tak, že se ho mohou účastnit i senioři nebo ti, kterým běžné cviky dělají problém. Za 1 hodinu zaplatí účastník 10 Kč. Více informací získáte na tel. 603 917 405 nebo každou středu od 14 do 16 hodin v Domě seniorů Lukáš. 

Jaroslav Pulchart