Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

datum
stanoviště
3. 5.
Kuchařova – křižovatka s ul. Svitákova
5. 5. Nad Dalejským údolím – záliv v komunikaci
6. 5.
Trávníčkova – rozšířený chodník proti č. 1764
10. 5.
Srnčí – křižovatka s ul. U Dobráků
12. 5.
K Fialce – plocha u č. 1219
13. 5.K Hájům – křižovatka s ul. Okruhová
(zpevněná plocha u tříděného odpadu)
17. 5.
Husníkova – parkoviště u trafostanice
19. 5.
Vlachova – chodník proti č. 1511/8
24. 5.
Sezemínská – parkoviště u trafostanice
26. 5.
Borovanského – křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)
31. 5.
Volutová – parkoviště proti č. 2518/6


Michaela Líčková