Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sběr biologického odpadu

Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky!

datum
hodina
stanoviště
10. 4.
9.00–12.00K Hájům – křižovatka s ul. Okruhová (zpevněná plocha u kontejnerů na tříděný odpad)
10. 4.
13.00–16.00
Chalabalova – parkoviště u č. 1611/7
16. 4.
15.00–18.00
K Sopce
23. 4.
15.00–18.00
Melodická – křižovatka s ul. Operetní
24. 4.
9.00–12.00
5. máje – plocha u č. 325/55
24. 4.
13.00–16.00
U Kašny – odstavná plocha
24. 4.
13.00–16.00
Srnčí – křižovatka s ul. U Dobráků
15. 5.
9.00–12.00
K Fialce – plocha u č. 1219
15. 5.
13.00–16.00
K Sopce – zpevněná plocha
15. 5.
13.00–16.00
nám. Na Lužinách


Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další navíc.

Michaela Líčková