Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kotlíkové dotace V

Od loňského srpna je možné elektronicky zažádat o kotlíkové dotace. Příjem žádostí bude ukončen 31. srpna 2024 o půlnoci.

O dotační podporu mohou v aktuální výzvě žádat občané, jejichž domácnost tvoří a uvedené doloží:

  • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně

nebo

  • žadatel nebo některý z členů domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu)

Podporovány jsou:

  • kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva - max. možná výše dotace 130 tis. Kč.
  • tepelná čerpadla – max. výše dotace 180 tis. Kč.

Podpora není poskytována na plynové kotle a kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva.

Veškeré informace k dotačnímu programu Kotlíkové dotace V jsou k dispozici na: https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace_v/index.html

odbor životního prostředí