Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských tuků a olejů

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, odpad s obsahem rtuti (např. teploměry), olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva. Jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích). Kapalné a nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách! 

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 284 098 887, 284 098 888 (s přesměrováním na mobilní telefony). Odkaz na mapku pro zobrazení stanovišť na NO.


datum
stanoviště
čas přistavení
2. 4. úterýkřižovatka ul. K Řeporyjím x K Chabům - u kapličky
15.00 - 15.20
2. 4. úterýKuchařova - parc. č. 160/468
15.30 - 15.50
2. 4. úterýkřižovatka ul. V Pískovně x Do Blatin
16.00 - 16.20
2. 4. úterýNa Radosti - parkoviště při ulici Tasovská
16.30 - 16.50
2. 4. úterýkřižovatka ul. Sazovická x Tulešická
17.00 - 17.20
2. 4. úterýKřivatcová - u pošty
17.30 - 17.50
2. 4. úterýkřižovatka ul. U Lípy x Hrozenkovská
18.00 - 18.20
2. 4. úterýVěstonická - obytný celek Zličínský dvůr
18.30 - 18.50
2. 4. úterýHostivická - před č. 7 - Sobín
19.00 - 19.20
2. 4. úterýkřižovatka ul. Hostivická x Bojkovická - na otočce busu
19.30 - 19.50
27. 4. sobotanám. Na Lužinách
8.00 - 8.20
27. 4. sobotaMládí - u restaurace Mlejn
8.30 - 8.50
27. 4. sobotaSezemínská - parkoviště
9.00 - 9.20
27. 4. sobotaBellušova - parkoviště proti domu č. 1804
9.30 - 9.50
27. 4. sobotaKolovečská - parkoviště
10.00 - 10.20
27. 4. sobotaBöhmova - parkoviště u kotelny
10.40 - 11.00
27. 4. sobotaFantova - plocha před objektem č. 1742/23
11.10 - 11.30
27. 4. sobotakřižovatka Vlachova x Šostakovičovo nám. - u č. 1511
11.40 - 12.00

Jitka Zámorská, OŽP