Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sběr biologického odpadu

Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky! 

Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další.


datum
stanoviště
čas přistavení
30. 3. - so
K Sopce - parkovací záliv
9.00 - 12.00
30. 3. - so
K Řeporyjím x V Brůdku - rybníka
13.00 - 16.00
5. 4. - pá
K Fialce - plocha u č. 1219
15.00 - 18.00
6. 4. - so
Srnčí x U Dobráků
9.00 - 12.00
6. 4. - so
Vstavačová - u retenční nádrže
13.00 - 16.00
13. 4. - so
Mládí - parkoviště proti č. 824/14
9.00 - 12.00
13. 4. - so
náměstí Na Lužinách
13.00 - 16.00
20. 4. - so
K Hájům x Okruhová - zpevněná plocha u tříděného odpadu
9.00 - 12.00
20. 4. - so
Chalabalova - parkoviště proti č. 1611/7
13.00 - 16.00
27. 4. - so
K Řeporyjím x K Chabům - u kapličky
9.00 - 12.00
27. 4. - so
5. máje - plocha u č. 325/55
13.00 - 16.00
4. 5. - so
Srnčí x U Dobráků
9.00 - 12.00
4. 5. - so
K Opatřilce x K Jihu
13.00 - 16.00

Jitka Zámorská, OŽP