Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak se přihlásit na vítání občánků?

 

Kvůli platným zákonům o evidenci obyvatel a o ochraně osobních údajů nemůže občansko- -správní odbor využívat systém evidence obyvatel k vyhledávání nově narozených dětí za účelem vítání občánků. Velmi rádi bychom ale tyto nové občany a jejich rodiče na radnici pozvali. Proto vyzýváme rodiče nově narozených dětí, kteří mají o slavnostní přivítání svého dítěte mezi občany Prahy 13 zájem, aby nás o této skutečnosti informovali a kontaktovali paní Kateřinu Benešovou, e-mail: benesovak2@p13.mepnet.cz nebo tel. 235 011 270.

Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru