Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Propadá vám průkaz totožnosti a chcete volit...

 

Zjistili jste, že končí nebo skončila platnost vašeho občanského průkazu, nemáte cestovní pas a přesto chcete jít k volbám?
V zájmu zajištění volebního práva je možné, že každý, kdo má trvalý pobyt na území městské části Prahy 13, může v době před volbami požádat o vydání občanské ho průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání. Stačí přinést na úřad 2 fotografie současné podoby, stávající OP, případně protokol o ztrátě nebo odcizení OP a rodný list. Občanský průkaz bu de na odboru osobních dokladů a evidence obyvatel vydán na počkání. Úkony spojené s vydáním dokladu jsou v tomto případě osvobozeny od správního poplatku.

 

O vydání nového dokladu si požádejte co nejdříve
V roce 2013 by podle návrhů novel zákonů, které připravuje Ministerstvo vnitra, mělo dojít k dvojnásobnému zvýšení stávajících poplatků a zavedení některých nových poplatků. Doporučujeme všem občanům, kterým bude v blízké době končit platnost některého z osobních dokladů, aby nečekali s podáním žádosti o vydání nového občanského průkazu nebo cestovního pasu až do úplného vypršení platnosti dokladu, ale využili klidnějšího zimního období a podali si žádost co nejdříve.

Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel