Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Příjemné předvánoční setkání

 

 

Příjemné předvánoční setkání

Jako každý rok, také letos se sešli členové klubů seniorů se zástupci vedení městské části, aby se na chvíli zastavili v rozbíhajícím se předvánočním shonu a strávili spolu pěkné odpoledne. Ve čtvrtek 29. listopadu ve Spolkovém domě všechny přítomné seniory pozdravil starosta David Vodrážka spolu se svými zástupci Alešem Marečkem, Davidem Zeleným, radními Evou Montgomeryovou a Vítězslavem Panochou. Ředitel Střediska sociál ních služeb Jiří Mašek informoval přítomné o letošních aktivitách střediska a o přípravě nových akcí v příštím roce. K pohodě svátečního set kání přispělo také taneční a pěvecké vystoupení dětského souboru Lučinka a příjemné melodie v podání Branického dua pana Michala Kotase. Všem členům klubů přejeme do příštího roku mnoho elánu a nezapomenutelných zážitků při jejich další činnosti.

Helena Hájková, vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví