Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kluby zasluhují pochvalu

 

 

Všechny kluby seniorů v Praze 13 mají velmi důležitou roli – umožňují setkávání lidí podobného věku, s podobnými starostmi a zájmy. Pro mnohé seniory jsou setkání klubu příjemným naplněním jejich volného času, jiné zbavují pocitu osamění. Odbor sociální péče a zdravotnictví pozval 3. prosince předsedy všech klubů na radnici, aby ocenil jejich pestrou činnost. Poděkovat vedoucím za aktivitu přišli i místostarosta Aleš Mareček a ředitel Lukáše Jiří Mašek. V lednu přibude do rodiny klubů ze třináctky turisticky zaměřený klub z Heranovy ulice.

-red-