Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubů seniorů leden 2013

 

 

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

 

7. 1.
14.30 – 15.15 –
Tříkrálový koncert pro Lukáše. Účinkují dětské sbory Klíček a Notečka
– Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

 

14. 1.
Vesele do nového roku Svatava Bulířová

 

21. 1.
Vzpomínky Boženy Dardové na válečná léta 1939 – 1945 v Jugoslávii a partyzánský odboj proti fašistům Božena Dardová a Richard Kouba, členové Českého svazu bojovníků za svobodu
– Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

 

28. 1.
Příjemná hudba a příroda (video) Marie Kejřová, František Kundrát

 

7. 1.
(11.00 – 12.30)
– první schůzka Vojenského sdružení rehabilitovaných důstojníků v Klubu seniorů I.

Petr Baubín, předseda, tel. 602 209 040

 

Přeji všem v novém roce hodně dobré pohody a hlavně zdraví.

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

 

 

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

 

8. 1.
Do nového roku nám zahraje V. Vomáčka

 

15. 1.
Cvičení na židlích s míči V. Urbanová

 

22. 1.
Na kytaru nám zahraje J. Jungman

 

29. 1.
Potrénujeme si mozek M. Tomašovičová

 

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

 

 

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

 

2. 1.
Zhodnotíme rok 2012 a společně oslavíme příchod roku 2013 Helena Hrdoušková

 

9. 1.
Novinky v oblasti psychologie PhDr. Josef Vaško

 

16. 1.
Hrajeme Bingo Roman Kosan

 

23. 1.
Jak žít zdravě a jak předcházet civilizačním chorobám Helena Hrdoušková

 

30. 1.
Video - o životě zvířat kolem nás Jiří Tichý

 

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH,
tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

 

Klub seniorů a přátel Vidoule

Scházíme se pravidelně každou poslední středu v měsíci ve 14.30 hodin. Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

 

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

 

 

Svaz diabetiků ČR – Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

 

2. 1.
Zahájení roku

 

9. 1.
Co je diabetes I.

 

16. 1.
Dieta při diabetu

 

23. 1.
Následky diabetu

 

30. 1.
Diabetes a obezita

 

Každou středu je v kanceláři organizace od 14.00 do 15.30 hodin služba pro potřeby diabetiků. Všechny akce se konají v Domě pro seniory Lukáš, Trávníčkova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Výbor se schází každou první středu v měsíci od 14 hodin.

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405