Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd

Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek 17. ledna od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 18. ledna od 13.00 do 17.00 hodin. K zápisu je třeba přinést následující doklady: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, cizinci ještě doklad o povolení k pobytu. Podrobné informace o všech základních školách najdete na jejich internetových stránkách, přístupných také ze sekce Školství na www.praha13.cz.

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

 

 

Zápis do ZŠP a ZŠS Lužiny

Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Trávníčkova 1743 ve spolupráci se speciálně pedagogickým centrem ÁMOS pořádá pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zápis do 1. ročníku základní školy. Žáci bez mentálního postižení jsou vzděláváni s cílem plynulého přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu po odeznění obtíží – nejdéle po absolvování 1. stupně ZŠ. Zápis se bude konat ve dnech 6. a 7. února 2013 v době od 13 do 17 hodin v budově školy, v 1. patře nového pavilonu – vchod ze školního hřiště. K zápisu se dostavte s dítětem, vezměte s sebou rodný list dítěte a všechna odborná vyšetření. Případné dotazy zodpoví ředitelka školy na tel. 235 522 156 nebo Jaroslava Svatošo vá, tel. 235 516 651. Více na www.zspasluziny.estranky.cz.

Věra Kozohorská, ředitelka školy

 

 

Kam s vánočními stromky?

Svozová společnost Pražské služby, a. s., prosí občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad. Takto odložené vánoční stromky budou odváženy při pravidelném svozu od 25. prosince do 28. února. Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu ani na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech.

 

 

Kontejnery na objemný odpad až v březnu

Kontejnery na objemný odpad budou přistavovány až v měsíci březnu 2013. Harmonogram bude uveřejněn ve zpravodaji STOP a na internetových stránkách městské části.

Michaela Líčková, odbor životního prostředí

 

 

Zimní úklid ve staré zástavbě

Výběrové řízení na zimní úklid a úklid komunikací, které jsou ve správě odboru majetkového, bytového a investičního ÚMČ Praha 13, vyhrála společnost Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. V této sezoně bude zajišťovat úklid sněhu v lokalitách Vidoule, Pod Zličínem, Háje, staré Stodůlky, částečně Malá Ohrada a částečně Velká Ohrada. Ostatní komunikace a chodníky nejsou ve správě odboru. Seznam komunikací je zveřejněn na www.praha13.cz v oblasti Městská část – Doprava – Zimní údržba komunikací.

Iva Říhová, OMBAI