Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kdy bude konečně otevřena Billa v Obchodním centru Lužiny? Říkalo se, že otevře v červnu, pak v září a stále nic...

Kdy bude konečně otevřena Billa v Obchodním centru Lužiny? Říkalo se, že otevře v červnu, pak v září a stále nic...

Podobné otázky dostáváme na radnici pravidelně od konce září, kdy měla být Billa otevřena podle posledního sdělení vlastníka rekonstruovaného objektu. V první řadě musím zopakovat, že obchodní centrum je v soukromých rukou. S investorem jsem samozřejmě intenzivně jednal o dodržení zveřejněných termínů, městská část ale nemá žádné možnosti, jak stavebníka přimět k urychlení prací. Společnost provozující řetězec Billa na náš dotaz odpověděla, že v jejich zájmu je otevřít prodejnu co nejdříve, ale developer je informoval o dalším prodloužení stavebních prací. Proto jsem se obrátil s oficiálním dotazem na investora rekonstrukce.

Zástupce investora Radek Menšík nám 24. října odpověděl, že právě úspěšně proběhla kolaudace prostor Billy s tím, že po doručení kolaudačního rozhodnutí může dojít k navezení zboží a otevření supermarketu. V odpovědi pan Menšík dále uvádí: „Samotné vnitřní prostory supermarketu byly hotovy před dvěma měsíci, včetně regálů atp., ale s pokračováním prací na fasádě a vstupu do supermarketu se muselo počkat na pravomocné rozhodnutí magistrátu ze dne 21. 8. 2013 ve věci zamítnutí námitek Spolku občanských sdružení JZM v zastoupení p. Kučery, ohledně zateplení severní fasády OC.“

Spolek občanských sdružení podal v květnu celý soubor námitek proti rekonstrukci obchodního centra. Mezi nimi byla námitka proti změně v zateplení severní fasády, kterým se prodloužil půdorys budovy o 10 cm, a to mimo pozemek vlastníka. Stavební odbor Magistrátu hl. města Prahy všechny námitky Spolku občanských sdružení zamítl pro nepřípustnost. V rozhodnutí se uvádí, že „změnou zateplení severní fasády provedenou shodně jako již povolené zateplení zbývajícího obvodového pláště objektu nemohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.“ Spolek občanských sdružení tedy nebyl účastníkem řízení a nebyl oprávněn k podání námitek. Podle sdělení investora bylo ale podání námitek (a nutnost počkat na rozhodnutí magistrátu) důvodem toho, že „práce na vstupu do supermarketu musely být po tuto dobu přerušeny.“ Zde je nutno říci, že pan Kučera se od roku 2010 odvolával proti různým stavbám již 19×, často neoprávněně a většinou šlo spíše o zdržování.

Nyní je tedy prostor prodejny konečně zkolaudován. Investor předpokládá otevření v horizontu čtrnácti dní od kolaudace, přesný termín je na rozhodnutí společnosti Billa. Doufám, že do poloviny listopadu již budou obyvatelé Lužin moci v Bille opět nakupovat.

Rekonstrukce celého obchodního centra má být dokončena na jaře příštího roku. Ani dodržení tohoto termínu nemůže radnice ovlivnit. Budeme se ale nadále intenzivně zajímat o to, aby se do objektu vrátila pošta a knihovna. Byli jsme o tom opětovně ujištěni. Závěrem bych rád zopakoval, že zatímco celkovou rekonstrukci OC Lužiny jsme od počátku podporovali, se záměrem investora na výstavbu několika výškových budov v jeho těsném sousedství, který byl zveřejněn začátkem září, nesouhlasíme a v rámci případných dalších řízení využijeme všech zákonných prostředků proti jeho realizaci.

Ing. David Vodrážka
 
Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13,
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202,
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz