Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Připravujeme další klub seniorů

Od ledna 2014 připravujeme zahájení činnosti v pořadí již 9. klubu seniorů, a to se zaměřením na turistiku. Senioři budou mít svoji základnu v klubovně v Heranově ulici, kde se budou scházet pod vedením Jitky Chejnové. Klub by měl uspokojit zájemce o náročnější turistiku s výlety naplánovanými na víkendy. Bližší informace najdete v prosincovém STOPu.

Iva Dvořáčková, odbor sociální péče a zdravotnictví