Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Víkendové obědy budou už z Lukáše

Od soboty 9. listopadu začne pečovatelská služba rozvážet do bytů klientů obědy uvařené ve Středisku sociálních služeb Prahy 13 i o víkendech. Polévka a hlavní jídlo budou rozváženy klientům v miskách hermeticky uzavřených folií. Jídlo je před balením do misek zchlazeno za 90 minut přesně na +3 °C. Takto připravené obědy vydrží po zabalení čerstvé a nutričně hodnotné. Pokud je spotřebitel po dodání od pečovatelské služby ponechá uzavřené a bude je skladovat v lednici, lze jejich trvanlivost garantovat až na čtyři dny. Středisko sociálních služeb dosud obědy pro víkendové rozvozy nakupovalo od jiného výrobce. Ale nakonec bylo rozhodnuto, že přistoupí k rozvozu jídel připravených ve vlastní kuchyni, aby zachovalo kvalitu i strukturu jídel, které pro seniory vaří během pracovního týdne. Jinými slovy, aby všechny obědy byly z jednoho místa. Dalším přínosem tohoto kroku jsou i úspory dopravních nákladů (cca o 15 až 20 %). Přestože je třeba započítat do nákladů i energii a spotřební materiál (misky, fólie), zůstane cena jednoho oběda přivezeného seniorům domů nezměněná - bude nadále 57 Kč.

Aby vůbec mohlo dojít k této změně, bylo třeba přikročit k určitým technologickým úpravám v provozu kuchyně střediska. V minulém roce pořídilo středisko šokový zchlazovač a zmrazovač (68 000 Kč) a kapacitní lednici k ukládání potravin (36 000 Kč). Letos byl zakoupen stroj pro tepelné sváření misek a spotřební materiál (dvoudílné a jednodílné misky a misky na polévku, fólie). Tato poslední technologická část stála 38 000 Kč a v plném rozsahu ji středisku uhradila městská část. Středisko tedy nyní disponuje moderní gastrotechnologií, která jej činí nezávislým na dovozu obědů pro klienty od jiných výrobců. Proces přípravy a zchlazování potravin umožňuje urychlit přípravu a dále zvýšit kvalitu jídel při současném dodržení přísných hygienických norem.

Aleš Mareček, zástupce starosty Prahy 13