Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubů seniorů listopad 2013

Klub seniorů I (pondělí 13-16 hod.)

4. 11.
Vzpomínáme Svatava Bulířová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
 
11. 11.
Jak si prodloužit aktivní život Eva Maratová
 
18. 11.
Káva o čtrnácté Svatava Bulířová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
 
25. 11. 
Fejetony Františka Nepila Slávka Augustinová

Mgr. Svatava Bulířová,
vedoucí klubu, tel. 251 623 165

 Klub seniorů II (úterý 13-16 hod.)

5. 11.
Cvičení na židlích s balony Věra Urbanová
 
12. 11.  
Na kytaru nám zahraje pan Bohuslav Jungmann
  
19. 11.
Procvičíme si paměť Milada Tomašovičová
 
26. 11.
Zahrát a zazpívat nám přijdou děti z mateřské školy U Bobříka

Lenka Husáková, Ivana Píšková

Milada Tomašovičová,
vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

6. 11.
Na pianino nám zahraje Josef Skalička
 
13. 11.
Přednáška o nemoci štítné žlázy Pavla Petříková
  

27. 11.

Společenské hry Helena Hrdoušková, Roman Kosan

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH,
tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

Klub seniorů a přátel Vidoule

Klub seniorů a přátel Vidoule oznamuje všem svým členům, že se od září 2013 schází každou první středu v měsíci od 14.30 hod. v restauraci U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Svaz diabetiků ČR - územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

6. 11. Sacharidy – chlebové jednotky
13. 11. Hypoglykemie – hyperglykemie
20. 11. Dieta diabetika
27. 11. Členská schůze

Všechny akce se konají v Domě sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Každou středu je v kanceláři organizace od 14.00 do 15.30 hodin služba, a to pro potřeby diabetiků a zájemců o informace o diabetu. Výbor se schází každou první středu v měsíci.

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405 

Kulturní dům Mlejn zve 28. 11. všechny seniory na představení za zvýhodněné vstupné.