Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských tuků a olejů

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory, použité potravinářské tuky a oleje (v uzavřených PET lahvích). Kontakt na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: tel. 601 389 243, 731 451 582.

datum
stanoviště
čas
24. 10. – so
křižovatka ul. K Řeporyjím x K Chabům (u kapličky)
8.00–8.20

Kuchařova (parc. č. 160/468)
8.30–8.50
31. 10. – so
nám. Na Lužinách
8.00–8.20

Mládí (u KD Mlejn)
8.30–8.50

Sezemínská (parkoviště)
9.00–9.20

Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804)
9.30–9.50

Kolovečská (parkoviště)
10.00–10.20

Böhmova (parkoviště u kotelny)
10.30–10.50

Fantova (u provozovny Barum)
11.10–11.30

křižovatka ul. Vlachova – Šostakovičovo nám. (u č. 1511)
11.40–12.00


Michaela Líčková