Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hasičské okénko

Potápěči uvítali nový rok | číslo: únor 2007 | autor: Jaroslav Matýsek, oddělení krizového řízení

Valná hromada třebonického sboru | číslo: únor 2007 | autor: Jitka Pošmourná, SDH Třebonice

Zima je ve znamení příprav | číslo: leden 2007 | autor: Jitka Pošmourná, SDH Třebonice

Ve Stodůlkách hodnotili rok | číslo: leden 2007 | autor: Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Chlapi ze Stodůlek vyhráli potřetí | číslo: prosinec 2006 | autor: Vladimír Kos