Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do základních škol

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL 13 | číslo: leden 2007 | autor: připravila Eva Černá ,