Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sdělení úřadu a městské části

Zápis do Církevní mateřské školy Srdíčko, Podpěrova 1879/2 | číslo: březen 2015 | autor: Eva Kuchyňková, ředitelka školy

Zápis do mateřských škol | číslo: březen 2015 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Hlášení poruch veřejného osvětlení | číslo: březen 2015 | autor: Jaroslav Fuglík, odbor životního prostředí

Poplatek za psa do konce března | číslo: březen 2015 | autor: Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

Zápis do Církevní mateřské školy Srdíčko, Podpěrova 1879/2 | číslo: únor 2015 | autor: Eva Kuchyňková, ředitelka školy

Velkoobjemové kontejnery opět v březnu | číslo: únor 2015 | autor: Michaela Líčková, OŽP

Zápis do ZŠP a ZŠS Lužiny, Trávníčkova 1743 | číslo: únor 2015 | autor: Věra Kozohorská, ředitelka školy

Možnost využití ledové plochy | číslo: únor 2015 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zápis do prvních tříd | číslo: leden 2015 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zápis do prvních tříd | číslo: prosinec 2014 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Veletrh základních škol | číslo: listopad 2014 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Upozornění pro dlužníky – držitele psa | číslo: listopad 2014 | autor: Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

Volby do zastupitelstev obcí a do senátu | číslo: říjen 2014 | autor: Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního

Informace k poplatku za psy | číslo: září 2014 | autor: Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

Papírové vývěsky nahradí monitory | číslo: září 2014 | autor: Martin Šmíd, vedoucí oddělení e-governmentu a fondů EU

Výzkum spokojenosti obyvatel pokračuje | číslo: červen 2014 | autor: Martin Šmíd, odbor kancelář tajemníka

Rozšíření parkovací plochy v Zázvorkově ulici | číslo: červen 2014 | autor: Odbor majetkový, bytový a investiční

Usilujeme o zachování rozsahu MHD | číslo: červen 2014 | autor: Aleš Mareček, zástupce starosty