Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sdělení úřadu a městské části

Zápis do prvních tříd | číslo: leden 2015 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zápis do prvních tříd | číslo: prosinec 2014 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Veletrh základních škol | číslo: listopad 2014 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Upozornění pro dlužníky – držitele psa | číslo: listopad 2014 | autor: Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

Volby do zastupitelstev obcí a do senátu | číslo: říjen 2014 | autor: Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního

Informace k poplatku za psy | číslo: září 2014 | autor: Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

Papírové vývěsky nahradí monitory | číslo: září 2014 | autor: Martin Šmíd, vedoucí oddělení e-governmentu a fondů EU

Výzkum spokojenosti obyvatel pokračuje | číslo: červen 2014 | autor: Martin Šmíd, odbor kancelář tajemníka

Rozšíření parkovací plochy v Zázvorkově ulici | číslo: červen 2014 | autor: Odbor majetkový, bytový a investiční

Usilujeme o zachování rozsahu MHD | číslo: červen 2014 | autor: Aleš Mareček, zástupce starosty

Dotazníkové šetření pokračuje | číslo: květen 2014 | autor: Martin Šmíd, odbor kancelář tajemníka

Prodej nebytových prostor | číslo: květen 2014 | autor: Iva Říhová, vedoucí oddělení majetku OMBAI

Podpořte zachování rozsahu MHD | číslo: květen 2014 | autor: Aleš Mareček, zástupce starosty

Zápis do mateřských škol | číslo: duben 2014 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zbavte se starého počítače | číslo: duben 2014 | autor: Jana Gilíková, odbor životního prostředí

Autobusová výluka v Řeporyjích | číslo: duben 2014 | autor: Ze zpravodaje ROPID zpracoval -st-