Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sdělení úřadu a městské části

Nová možnost vyhledání ztraceného kontaktu | číslo: září 2010 | autor: Darina Altmanová, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Zákon zkomplikoval vítání občánků a gratulace jubilantům | číslo: září 2010 | autor: Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

Rekonstrukce rybníčků se odkládá | číslo: červen 2010 | autor: Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí

Připravují se změny dopravního značení | číslo: červen 2010 | autor: David Zelený, zástupce starosty

Poplatek za psa nesouvisí s úklidem exkrementů | číslo: červen 2010 | autor: Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

Parlamentní volby se konají 28. a 29. května | číslo: květen 2010 | autor: Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

Zkušební sčítání lidu | číslo: květen 2010 | autor: Věra Jakoubková, Český statistický úřad

Plošná deratizace | číslo: květen 2010 | autor: Jaroslav Fuglík, odbor životního prostředí

Co čeká na neplatiče poplatků za psa? | číslo: květen 2010 | autor: Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

Zápis do mateřských škol | číslo: duben 2010 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Jarní celoplošný úklid odpadků | číslo: duben 2010 | autor: Tibor Belohorec, odbor životního prostředí

Chcete volit mimo svůj okrsek? | číslo: duben 2010 | autor: Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

Stanoviště včel je třeba hlásit | číslo: duben 2010 | autor: Jaroslav Fuglík, odbor životního prostředí

Nezapomínejte na poplatky za psa! | číslo: duben 2010 | autor: Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

Zápis do mateřských škol | číslo: březen 2010 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Máte doma staré fotografie? | číslo: březen 2010 | autor: Bohdan Pardubický, OKS

Volby do poslanecké sněmovny budou v květnu | číslo: březen 2010 | autor: Jana Dvořáková, ved. občansko-správního odboru

Nezapomeňte uhradit poplatek za psa | číslo: březen 2010 | autor: Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

Uzavírání nových smluv o nájmu hrobového místa | číslo: březen 2010 | autor: Iva Říhová, vedoucí majetkového oddělení OMBAI

Rekonstrukce ve Stodůlkách a Panské zahradě | číslo: březen 2010 | autor: Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí