Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hasičské okénko

Dobrovolní hasiči pomáhali při povodních | číslo: září 2013 | autor: Jaroslav Matýsek, referát krizového řízení ÚMČ Praha 13

Jak prožít dovolenou bezpečně | číslo: červen 2013 | autor: por. Luďka Palzerová a kpt. Václav Kresta, HZS Praha

Stodůlečtí hasiči oslavili výročí sboru | číslo: červen 2013 | autor: Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Květnové memoriály v Třebonicích | číslo: květen 2013 | autor: Marta Horáková, SDH Třebonice

Bez uzlů se hasiči neobejdou | číslo: květen 2013 | autor: Marta Horáková, SDH Třebonice

Bezpečné prázdniny | číslo: květen 2013 | autor: por. Luďka Palzerová, kpt. Václav Kresta, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Stodůlecký sbor zve na oslavy 120. výročí | číslo: květen 2013 | autor: Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Hasičské kurzy a údržba techniky | číslo: duben 2013 | autor: Marta Horáková, SDH Třebonice

Jak se zachovat v případě požáru | číslo: duben 2013 | autor: por. Luďka Palzerová, kpt. Václav Kresta, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Mladí soutěží, starší se školí | číslo: duben 2013 | autor: SDH Stodůlky

Třeboničtí na soutěži bodovali | číslo: březen 2013 | autor: Marta Horáková, SDH Třebonice

Protipovodňová opatření v Praze | číslo: březen 2013 | autor: por. Luďka Palzerová, por. Lukáš Job, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Stáže přinášejí zkušenosti | číslo: březen 2013 | autor: Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Historie hasičstva ve Stodůlkách | číslo: únor 2013 | autor: Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Poděkování dlouholetému členu | číslo: únor 2013 | autor: Marta Horáková, SDH Třebonice

V zimě hrozí požáry od topení a dopravní nehody | číslo: únor 2013 | autor: por. Luďka Palzerová, kpt. Václav Kresta, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Jednotku prověřily požáry | číslo: leden 2013 | autor: Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Valná hromada třebonického sboru | číslo: leden 2013 | autor: Marta Horáková, SDH Třebonice

Proč houkají sirény? | číslo: leden 2013 | autor: por. Luďka Palzerová, por. Jakub Růžička, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy