Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hasičské okénko

Třeboničtí na soutěži bodovali | číslo: březen 2013 | autor: Marta Horáková, SDH Třebonice

Protipovodňová opatření v Praze | číslo: březen 2013 | autor: por. Luďka Palzerová, por. Lukáš Job, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Stáže přinášejí zkušenosti | číslo: březen 2013 | autor: Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Historie hasičstva ve Stodůlkách | číslo: únor 2013 | autor: Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Poděkování dlouholetému členu | číslo: únor 2013 | autor: Marta Horáková, SDH Třebonice

V zimě hrozí požáry od topení a dopravní nehody | číslo: únor 2013 | autor: por. Luďka Palzerová, kpt. Václav Kresta, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Jednotku prověřily požáry | číslo: leden 2013 | autor: Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Valná hromada třebonického sboru | číslo: leden 2013 | autor: Marta Horáková, SDH Třebonice

Proč houkají sirény? | číslo: leden 2013 | autor: por. Luďka Palzerová, por. Jakub Růžička, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy