Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

O seniorech a pro seniory

Stříbrné loučení s létem | číslo: listopad 2016 | autor: Jiří Lexa

Na Lukáše do Lukáše | číslo: říjen 2016 | autor: Jiří Mašek, ředitel SSS Prahy 13

Zajímavosti z Retro kavárny | číslo: říjen 2016 | autor: Iva Dvořáčková, odbor sociální péče

Přijďte k nám na oběd! | číslo: říjen 2016 | autor: Alena Hrabětová, středisko sociálních služeb

Senioři se setkávali celé prázdniny | číslo: říjen 2016 | autor: Jiří Mašek, ředitel střediska sociálních služeb

Pozvánka na říjnovou Lukiádu | číslo: říjen 2016 | autor: Jiří Mašek

Domácí borci nenašli přemožitele | číslo: říjen 2016 | autor: Jiří Lexa

Volnočasové aktivity pro seniory | číslo: září 2016 | autor: Jiří Mašek, ředitel střediska sociálních služeb

Přijďte si zahrát pétanque | číslo: září 2016 | autor: Jiří Mašek

Fotografická soutěž a Piňakoláda | číslo: září 2016 | autor: Hana Zelenková

Do Lukáše pro účes a na oběd | číslo: září 2016 | autor: Jiří Mašek, ředitel střediska

Nové kadeřnictví v Lukáši | číslo: červen 2016 | autor: Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13

Zapojte se do fotosoutěže | číslo: červen 2016 | autor: Helena Volechová, vedoucí odboru sociální péče

Zářijový výlet na zámek Chýše | číslo: červen 2016 | autor: Soňa Vítková, asistentka zástupce starosty

Pojeďte se seniory do Žatce | číslo: červen 2016 | autor: Hana Zelenková, asistentka předsedů výborů ZMČ

Budeme se scházet i o prázdninách | číslo: červen 2016 | autor: Vedoucí klubů II a III