Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

O seniorech a pro seniory

Zapojte se do fotosoutěže | číslo: červen 2016 | autor: Helena Volechová, vedoucí odboru sociální péče

Zářijový výlet na zámek Chýše | číslo: červen 2016 | autor: Soňa Vítková, asistentka zástupce starosty

Pojeďte se seniory do Žatce | číslo: červen 2016 | autor: Hana Zelenková, asistentka předsedů výborů ZMČ

Budeme se scházet i o prázdninách | číslo: červen 2016 | autor: Vedoucí klubů II a III

Máme šikovné seniorky | číslo: květen 2016 | autor: Iva Dvořáčková, odbor sociální péče

Velikonoční jízda | číslo: květen 2016 | autor: -st-

Fotosoutěž pro seniory | číslo: duben 2016 | autor: Helena Volechová, vedoucí odboru sociální péče

Vycházka na stolovou horu | číslo: duben 2016 | autor: Jiří Mašek, ředitel střediska

Paní Anička snad zastavila čas | číslo: březen 2016 | autor: Eva Černá

Změna provozní doby v Lukáši | číslo: březen 2016 | autor: Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13

Velikonoce začínají dílnou a soutěží | číslo: březen 2016 | autor: Helena Volechová, vedoucí odboru sociální péče

Tvořivá Velikonoční jízda | číslo: březen 2016 | autor: Jiří Mašek, ředitel střediska

Další rok je za námi | číslo: únor 2016 | autor: Za klub Marie Šimková

Gratulace úspěšným absolventům | číslo: únor 2016 | autor: Zaměstnanci Střediska sociálních služeb Prahy 13