Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

O seniorech a pro seniory

Cvičení bude pokračovat | číslo: duben 2019 | autor: Hana Zelenková

Sociální automobil | číslo: duben 2019 | autor: Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13

Zkuste to s námi | číslo: březen 2019 | autor: Hanka Borčevská, cvičitelka

První letošní výšlap | číslo: březen 2019 | autor: Jiří Mašek, ředitel SSSP13

Předvánoční Retrokavárna | číslo: únor 2019 | autor: Klub seniorů III

Ohlédnutí za uplynulým rokem | číslo: únor 2019 | autor: Marie Šimková, kronikářka

Oslava v klubu seniorů | číslo: leden 2019 | autor: Alena Dušková

Třináctý klub na třináctce | číslo: leden 2019 | autor: Iva Dvořáčková

Retrokavárna | číslo: leden 2019 | autor: Iva Dvořáčková

Budiž pochválen vánoční čas | číslo: leden 2019 | autor: Jiří Mašek, Středisko sociálních služeb Prahy 13

Vánoční punčování | číslo: prosinec 2018 | autor: Eva Černá

Na Lukáše do Lukáše | číslo: prosinec 2018 | autor: Jiří Mašek, Středisko sociálních služeb Prahy 13

Módní přehlídka měla úspěch | číslo: listopad 2018 | autor: Iva Dvořáčková

Adventní floristika | číslo: listopad 2018 | autor: Iva Dvořáčková