Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

O seniorech a pro seniory

Těšíme se na nové cvičence | číslo: leden 2015 | autor: Hana Borčevská

Přijďte na Tříkrálový koncert | číslo: prosinec 2014 | autor: končí. Jiří Mašek, ředitel SSS Prahy 13

Svaz diabetiků České republiky | číslo: prosinec 2014 | autor: Jaroslav Pulchart

Den seniorů oslavili sportem | číslo: listopad 2014 | autor: -red-

Po šedesáti letech | číslo: říjen 2014 | autor: za spolužáky František Voříšek

Počítačová učebna opět modernější | číslo: říjen 2014 | autor: Aleš Mareček, zástupce starosty

Pro každého něco | číslo: září 2014 | autor: Jiří Mašek, ředitel střediska

Volnočasové aktivity mění Lukáše | číslo: září 2014 | autor: Aleš Mareček, zástupce starosty

Cvičení ve vodě prospívá zdraví | číslo: červen 2014 | autor: Veronika Houdová, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK

Pokračujeme i v létě! | číslo: červen 2014 | autor: Hana Borčevská, cvičitelka

Aby nikdo nemusel být sám IV | číslo: květen 2014 | autor: Eva Černá

Společně to jde líp | číslo: květen 2014 | autor: Michaela Huslarová

Babičky ve škole | číslo: květen 2014 | autor: Míša Houšková

Pojďte s námi do pivovaru | číslo: květen 2014 | autor: Alena Hrabětová, Středisko sociálních služeb Prahy 13