Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

O seniorech a pro seniory

Máme šikovné seniorky | číslo: květen 2016 | autor: Iva Dvořáčková, odbor sociální péče

Velikonoční jízda | číslo: květen 2016 | autor: -st-

Fotosoutěž pro seniory | číslo: duben 2016 | autor: Helena Volechová, vedoucí odboru sociální péče

Vycházka na stolovou horu | číslo: duben 2016 | autor: Jiří Mašek, ředitel střediska

Paní Anička snad zastavila čas | číslo: březen 2016 | autor: Eva Černá

Změna provozní doby v Lukáši | číslo: březen 2016 | autor: Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13

Velikonoce začínají dílnou a soutěží | číslo: březen 2016 | autor: Helena Volechová, vedoucí odboru sociální péče

Tvořivá Velikonoční jízda | číslo: březen 2016 | autor: Jiří Mašek, ředitel střediska

Další rok je za námi | číslo: únor 2016 | autor: Za klub Marie Šimková

Gratulace úspěšným absolventům | číslo: únor 2016 | autor: Zaměstnanci Střediska sociálních služeb Prahy 13

Pečovatelkám pomůžou čtečky | číslo: únor 2016 | autor: Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13

Zpívání na Tři krále | číslo: únor 2016 | autor: Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13

Na oběd do Lukáše | číslo: únor 2016 | autor: -red-

Klub seniorů zve další zájemce | číslo: leden 2016 | autor: Jaroslav Šikula, vedoucí klubu