Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sdělení úřadu a městské části

Máte zájem o vítání občánků? | číslo: duben 2016 | autor: Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního

Zápis do mateřských škol | číslo: duben 2016 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zápis do mateřských škol | číslo: březen 2016 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Hračky mají zůstat v dětském koutku | číslo: březen 2016 | autor: Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel

Nezapomeňte na poplatek za psa | číslo: březen 2016 | autor: Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EO

Zápis do mateřských škol | číslo: únor 2016 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zápis do MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE | číslo: únor 2016 | autor: Milan Černý, ředitel školy