Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sdělení úřadu a městské části

Právní poradna dvakrát týdně | číslo: květen 2016 | autor: Kateřina Černá, tajemnice úřadu

Sběrný dvůr v Klikaté byl zrušen | číslo: duben 2016 | autor: Michaela Líčková, odbor životního prostředí

Máte zájem o vítání občánků? | číslo: duben 2016 | autor: Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního

Zápis do mateřských škol | číslo: duben 2016 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zápis do mateřských škol | číslo: březen 2016 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Hračky mají zůstat v dětském koutku | číslo: březen 2016 | autor: Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel