Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sdělení úřadu a městské části

Nová pravidla pro kácení dřevin | číslo: září 2013 | autor: Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí

Parkovací stání opět v provozu | číslo: červen 2013 | autor: Odbor majetkový, bytový a investiční

Přísnější sankce proti dlužníkům | číslo: červen 2013 | autor: Rudolf Foukal, ved. oddělení daní a poplatků EKO

Sdělení městské části | číslo: květen 2013 | autor: Vít Bobysud, organizátor akce

Zápis do mateřských škol | číslo: duben 2013 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Stavba parkoviště omezí průjezd sídlištěm | číslo: duben 2013 | autor: odbor dopravy a odbor majetkový, bytový a investiční

Zápis do mateřských škol | číslo: březen 2013 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Odvodňovací kanálky opraveny | číslo: únor 2013 | autor: Aleš Mareček, zástupce starosty