Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sdělení úřadu a městské části

Oprava kostelní zvonice | číslo: říjen 2016 | autor: Barbora Folejtarová

Místní úprava provozu | číslo: říjen 2016 | autor: Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost

Důležitá informace pro obyvatele Třebonic | číslo: říjen 2016 | autor: Odbor majetkový, bytový a investiční ÚMČ Praha 13

Na třináctce se zóny nezavádějí | číslo: září 2016 | autor: Vladimír Dragan, vedoucí odboru dopravy

Čistá energie jen do září | číslo: září 2016 | autor: -red-

Semafory konečně spuštěny | číslo: září 2016 | autor: -red-

Praktická mapa na webu | číslo: září 2016 | autor: -red-

Dočasně uzavřený chodník | číslo: září 2016 | autor: -red-

Cestování do zahraničí s dětmi | číslo: červen 2016 | autor: Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel