Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sdělení úřadu a městské části

Zápis do prvních tříd | číslo: leden 2013 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Výměna parkovacích průkazů pro zdravotně postižené | číslo: prosinec 2012 | autor: Helena Hájková, vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví

Nezapomínejte dávat přednost zprava! | číslo: listopad 2012 | autor: Aleš Mareček, zástupce starosty

Pozor na platnost cestovních dokladů! | číslo: říjen 2012 | autor: Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel

Fotografie dítěte musí odpovídat skutečnosti | číslo: září 2012 | autor: Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel

Termín podání žádosti o pas si rezervujte | číslo: červen 2012 | autor: Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel

Děti budou muset mít vlastní cestovní doklad | číslo: květen 2012 | autor: Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel

Zápis do mateřských škol | číslo: duben 2012 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Do konce března je třeba zaplatit za psa | číslo: březen 2012 | autor: Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

Podrobnosti k novým typům občanských průkazů | číslo: únor 2012 | autor: Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel