Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sdělení úřadu a městské části

Zápis do mateřských škol | číslo: květen 2017 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zápis do Mateřské školy Ovčí hájek 2174 | číslo: květen 2017 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zápis do Srdíčka | číslo: duben 2017 | autor: Eva Kuchyňková, ředitelka CMŠ Srdíčko

Zápis do Základní školy Lužiny | číslo: duben 2017 | autor: Věra Kozohorská, ředitelka školy

Zápis do Mateřské školy Ovčí hájek 2174 | číslo: duben 2017 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zápis do mateřských škol | číslo: duben 2017 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zápis do prvních tříd | číslo: duben 2017 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Poruchy a havárie na veřejném osvětlení | číslo: duben 2017 | autor: Vladimír Bouček, odbor dopravy

Nové dopravní značky | číslo: březen 2017 | autor: Vladimír Dragan, vedoucí odboru dopravy

Informace k placení poplatku za psa | číslo: březen 2017 | autor: Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků