Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sdělení úřadu a městské části

Najdeme společné řešení | číslo: listopad 2015 | autor: Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost

Pozor na platnost občanského průkazu | číslo: říjen 2015 | autor: Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel

Radnice spouští dva nové projekty | číslo: září 2015 | autor: Libor Hakl, odbor kancelář tajemníka

Změna v provozu nočních autobusů | číslo: září 2015 | autor: Vladimír Bouček, odbor dopravy

Poslední místa k pronájmu | číslo: červen 2015 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Vyjádřete se k obnově parku ve Stodůlkách | číslo: červen 2015 | autor: Štěpán Hošna, předseda výboru pro Agendu 21

Nová sociální zařízení v pěti školách | číslo: červen 2015 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Pomoc s návratem do zaměstnání | číslo: červen 2015 | autor: Hana Tyranová, manažerka projektu, OSPZ