Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sdělení úřadu a městské části

Sdělení městské části | číslo: květen 2013 | autor: Vít Bobysud, organizátor akce

Zápis do mateřských škol | číslo: duben 2013 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Stavba parkoviště omezí průjezd sídlištěm | číslo: duben 2013 | autor: odbor dopravy a odbor majetkový, bytový a investiční

Zápis do mateřských škol | číslo: březen 2013 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Odvodňovací kanálky opraveny | číslo: únor 2013 | autor: Aleš Mareček, zástupce starosty

Zápis do prvních tříd | číslo: leden 2013 | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Výměna parkovacích průkazů pro zdravotně postižené | číslo: prosinec 2012 | autor: Helena Hájková, vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví

Nezapomínejte dávat přednost zprava! | číslo: listopad 2012 | autor: Aleš Mareček, zástupce starosty

Pozor na platnost cestovních dokladů! | číslo: říjen 2012 | autor: Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel