Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kaleidoskop

Adventní vázání věnců | číslo: Listopad 2022 | autor: -red-

Rekonstrukce křižovatky | číslo: Listopad 2022 | autor: -red -

Volba prezidenta České republiky – základní informace pro voliče | číslo: Listopad 2022 | autor: Šárka Mašková, vedoucí občansko-správního odboru

Rozkvetlá třináctka | číslo: Listopad 2022 | autor: Vít Bobysud, MA 21

Poděkování | číslo: Listopad 2022 | autor: V úctě Judr. Zdeněk Pánek, starosta

Ocenění pro ZŠ Mohylová | číslo: Listopad 2022 | autor: Lucie Steinerová

Bull sraz v Centrálním parku | číslo: Listopad 2022 | autor: Andrea Říčková

Duha se opět rozzářila | číslo: Listopad 2022 | autor: Andrea Říčková

Oslava Dne stromů | číslo: Listopad 2022 | autor: Eva Beránková

Prvňáčci v pohybu | číslo: Listopad 2022 | autor: Lucie Steinerová