Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kaleidoskop

Bezpečná 13 podevatenácté | číslo: Červen 2022 | autor: Lucie Steinerová

Nové dětské hřiště na Lužinách | číslo: Červen 2022 | autor: Lucie Steinerová

Psí den se opět vydařil | číslo: Červen 2022 | autor: Lucie Steinerová

Den proti rakovině v Praze 13 | číslo: Červen 2022 | autor: Lucie Steinerová

Servisní cyklostanice | číslo: Červen 2022 | autor: Lucie Steinerová

Starosta přivítal nové občánky | číslo: Červen 2022 | autor: Lucie Steinerová

Výstava velikonočních přání | číslo: KVĚTEN 2022 | autor: Lucie Steinerová

Vysazení ryb do třebonického rybníka | číslo: KVĚTEN 2022 | autor: Lucie Steinerová

Poděkování dobrovolným hasičům | číslo: KVĚTEN 2022 | autor: Lucie Steinerová