Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kaleidoskop

Studenti mají otevřený celý svět | číslo: listopad 2017 | autor: Renáta Zajíčková, ředitelka školy

Mládí oslavilo Evropský den jazyků | číslo: listopad 2017 | autor: Tomáš Klinka, garant projektového dne

Svatováclavský chorál zněl pod širým nebem | číslo: listopad 2017 | autor: Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13

Nový park a venkovní posilovna | číslo: listopad 2017 | autor: Eva Libigerová

Tichá cesta zná vítěze | číslo: listopad 2017 | autor: Eva Libigerová

O nejlepší fotografii živé přírody | číslo: listopad 2017 | autor: Radek Polák, Czech Photo Centre

Kdo se bojí, nesmí do lesa | číslo: říjen 2017 | autor: Eva Libigerová

Park znovu ožil | číslo: říjen 2017 | autor: Eva Libigerová

Další hřiště dostala nový kabát | číslo: říjen 2017 | autor: Eva Libigerová

Mateřinka už je plná dětí | číslo: říjen 2017 | autor: Eva Libigerová