Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kaleidoskop

Světový den sluchu | číslo: duben 2022 | autor: Lucie Steinerová

Den ústního zdraví na Slunečním náměstí | číslo: duben 2022 | autor: Lucie Steinerová

Třetí ročník Příběhů našich sousedů | číslo: duben 2022 | autor: Lucie Dandová, regionální koordinátorka

Úspěch v soutěži o Národní cenu kvality ČR | číslo: březen 2022 | autor: Ilona Žďárská

Společensky odpovědná organizace II. stupně | číslo: březen 2022 | autor: Jan Havlíček, ředitel školy

Tříkrálové poděkování dárcům | číslo: březen 2022 | autor: Helena Ryklová

Bruslení na školním stadionu Bronzová | číslo: březen 2022 | autor: Lucie Steinerová

Jubilejní Veterán Cup Stodůlky | číslo: březen 2022 | autor: Jaroslav Matýsek