Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z našich škol i odjinud

Vzdělávací program pro šesťáky | číslo: květen 2013 | autor: František Hanzal, ředitel školy

Beseda se senátorem | číslo: květen 2013 | autor: Žáci 8. A

Flerjarmark na Lukách | číslo: květen 2013 | autor: Jitka Hrubá

Druhá světová válka a holocaust | číslo: květen 2013 | autor: Marcela Fuglíková

Mladý zdravotník | číslo: květen 2013 | autor: -red-

Rehabilitovaní důstojníci se pravidelně scházejí | číslo: květen 2013 | autor: Petr Baubín, předseda ÚzO Praha 13

Loučení s naší Mohylkou | číslo: květen 2013 | autor: Páťáci z Mohylky

Máte zájem o vítání občánků? | číslo: květen 2013 | autor: Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

Čtení rozhodně nuda není | číslo: květen 2013 | autor: Petra Jiránková

Z našich škol i odjinud 1 | číslo: květen 2013 | autor: Jirka Trávníček

Školička pro budoucí prvňáčky | číslo: květen 2013 | autor: Eva Křivanová, zástupkyně ředitele

Nové šatny pro školáky | číslo: duben 2013 | autor: Petr Vodsloň, ředitel FZŠ Mezi Školami

Hostili jsme evropské školy | číslo: duben 2013 | autor: Tomáš Klinka a Kateřina Schimmerová, ZŠ Mládí, garanti projektu

Za dobrou hudbou nemusíte do centra | číslo: duben 2013 | autor: Petr Linhart

Olympiády jsou v plném proudu | číslo: duben 2013 | autor: Olga Pavlásková

Neučíme o jazyce, učíme jazyk | číslo: duben 2013 | autor: Dana Fíková

Vzdělávací program pro šesťáky | číslo: duben 2013 | autor: František Hanzal, ředitel školy

Nabídka výběrových tříd | číslo: duben 2013 | autor: Jan Šafir, ředitel školy

Intenzivní kurz českého jazyka | číslo: březen 2013 | autor: Marta Šefčíková