Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z našich škol i odjinud

O sněhové královně | číslo: květen 2013 | autor: Ivana Jírovská a děti ze 4. třídy MŠ Balónek

Třídění odpadu – dárek pro Zemi | číslo: květen 2013 | autor: Eva Beránková, OŽP

Jak se zbavit holubů? | číslo: květen 2013 | autor: Jaroslav Fuglík, OŽP

Oprava hlavní dráhy na letišti pokračuje | číslo: květen 2013 | autor: Jiří Kraus, výkonný ředitel pro Rozvoj a správu majetku Letiště Praha, a. s.

Druhý cizí jazyk pro všechny žáky | číslo: květen 2013 | autor: Petr Vodsloň, ředitel školy

Žáci se zaměřili na ekologii | číslo: květen 2013 | autor: Dana Hanzlíková, koordinátor projektu Comenius v ZŠ Kuncova

Certifikáty za výbornou angličtinu | číslo: květen 2013 | autor: Norbert Tlustý, zástupce ředitele

Rozšířené vyučování v 6. ročníku | číslo: květen 2013 | autor: Petr Vodsloň, ředitel školy

Vzdělávací program pro šesťáky | číslo: květen 2013 | autor: František Hanzal, ředitel školy

Beseda se senátorem | číslo: květen 2013 | autor: Žáci 8. A

Flerjarmark na Lukách | číslo: květen 2013 | autor: Jitka Hrubá

Druhá světová válka a holocaust | číslo: květen 2013 | autor: Marcela Fuglíková

Mladý zdravotník | číslo: květen 2013 | autor: -red-

Rehabilitovaní důstojníci se pravidelně scházejí | číslo: květen 2013 | autor: Petr Baubín, předseda ÚzO Praha 13

Loučení s naší Mohylkou | číslo: květen 2013 | autor: Páťáci z Mohylky

Máte zájem o vítání občánků? | číslo: květen 2013 | autor: Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

Čtení rozhodně nuda není | číslo: květen 2013 | autor: Petra Jiránková

Z našich škol i odjinud 1 | číslo: květen 2013 | autor: Jirka Trávníček

Školička pro budoucí prvňáčky | číslo: květen 2013 | autor: Eva Křivanová, zástupkyně ředitele

Nové šatny pro školáky | číslo: duben 2013 | autor: Petr Vodsloň, ředitel FZŠ Mezi Školami