Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z našich škol i odjinud

Naše srdce nezamrzla | číslo: leden 2013 | autor: Kristína Pekárková

Podzim plný sportovních úspěchů | číslo: leden 2013 | autor: Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Sloh s Gitou | číslo: leden 2013 | autor: Matylda Sloupová a Gita

Co vás zajímá o parkovacích zónách | číslo: leden 2013 | autor: Aleš Mareček, zástupce starosty

Jazykovědná soutěž pro středoškoláky | číslo: leden 2013 | autor: Eva Girethová

Červená stužka informuje a pomáhá | číslo: leden 2013 | autor: Pavel Petrnoušek, ředitel školy a koordinátor Červené stužky

Úspěšná Dopplerova vlna | číslo: prosinec 2012 | autor: Jan Šafir, ředitel školy

Bezpečnější provoz na Velké Ohradě | číslo: prosinec 2012 | autor: Aleš Mareček, zástupce starosty

Kde najdete informace o zimní údržbě komunikací | číslo: prosinec 2012 | autor: Aleš Mareček, zástupce starosty

Zapojila se stovka mladých autorů | číslo: prosinec 2012 | autor: Bohdan Pardubický

Jarní prázdniny na sněhu | číslo: prosinec 2012 | autor: Dagmar Kolandová

Oslavy odstartovala zahradní slavnost | číslo: prosinec 2012 | autor: Pedagogové a žáci ZŠ Klausova na Velké Ohradě

Jíme zdravě a s chutí | číslo: prosinec 2012 | autor: Helena Mertová, FZŠ Brdičkova

Sejdeme se na konečné | číslo: prosinec 2012 | autor: Přemysl Lelek

Klubobraní v Jedna Trojce | číslo: listopad 2012 | autor: Iva Šandová

Šesťáci si vyjeli do Máchova kraje | číslo: listopad 2012 | autor: Helena Lenhartová a Jana Olšovská

Adaptační kurz na Křivoklátsku | číslo: listopad 2012 | autor: Iveta Pichlová

Výuka cizích jazyků | číslo: listopad 2012 | autor: Marta Šefčíková, zástupkyně ředitele