Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Střípky

LOUČENÍ SE ZIMOU | číslo: duben 2017 | autor: Jana Davidová

ZOOKARNEVAL V DOMEČKU | číslo: duben 2017 | autor: Dagmar Eckhardtová, lektorka DDM

ANGLIČTINA V PRAXI | číslo: duben 2017 | autor: Alena Buljatová

NATÁČÍME DO CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE | číslo: duben 2017 | autor: Doubravka Matulová, zástupkyně ředitele pro II. stupeň

CEN BYLY STOVKY | číslo: duben 2017 | autor: -el-

DEN BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU | číslo: duben 2017 | autor: Zuzana Kocíková

VERNISÁŽ ABSOLVENTŮ | číslo: březen 2017 | autor: Jitka Hvězdová

V MINIGOLFU JSME BODOVALI | číslo: březen 2017 | autor: Marcela Fuglíková

SETKÁNÍ S AFRIKOU | číslo: březen 2017 | autor: Viktor Škarda

SPONZORSKÝ DAR POTĚŠIL | číslo: březen 2017 | autor: Renata Ulvrová, učitelka 2.B

MAXMILIÁN KOUPEL MILUJE | číslo: březen 2017 | autor: -red-

VYTANČENÉ RŮŽE | číslo: březen 2017 | autor: Michaela Gaydošová

PUTOVÁNÍ MÝTICKÝM OSTROVEM | číslo: březen 2017 | autor: Míša Houšková

LES V ZIMĚ | číslo: březen 2017 | autor: Alena Panochová

KVĚTINOVÁ RETROKAVÁRNA | číslo: březen 2017 | autor: Iva Dvořáčková

ČÍSLO, KTERÉ POMÁHÁ ZACHRAŇOVAT | číslo: březen 2017 | autor: Radovan Turnovský, velitel čety hasičské stanice Jinonice

VŠECHNO ODSTARTOVAL ANDĚL PÁNĚ | číslo: únor 2017 | autor: Jana Davidová

VÝTVARKA V GALERII | číslo: únor 2017 | autor: Šárka Růžičková

TAK ZASE ZA ROK | číslo: únor 2017 | autor: Kateřina Kučerová