Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z našich škol i odjinud

Spojili dopravu a sport | číslo: březen 2015 | autor: Lenka Durdilová, vychovatelka ŠD

Vytančená růže | číslo: březen 2015 | autor: Michaela Gaydošová

Přemyslovci v tělocvičně | číslo: březen 2015 | autor: Marcela Fuglíková

Pohádkové karnevalové odpoledne | číslo: březen 2015 | autor: Lektoři předškolního oddělení DDM Stodůlky

Kurz pro předškoláky – cizince | číslo: březen 2015 | autor: Marta Šefčíková

Pomáháme při volbě povolání | číslo: březen 2015 | autor: Alena Merhautová, výchovná poradkyně ZŠ Mládí

Kuchař v sombreru aneb s jídlem po světě | číslo: březen 2015 | autor: Míša Houšková

Očima nové členky klubu | číslo: březen 2015 | autor: Marie Šimková

Informace pro rodiče a žáky 5. tříd | číslo: březen 2015 | autor: Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Prevcentrum v Mohylce | číslo: únor 2015 | autor: Denisa Klofátová

Měsíc plný kvízů a úkolů | číslo: únor 2015 | autor: Roman Harsa

Děkujeme dárcům Tříkrálové sbírky | číslo: únor 2015 | autor: Helena Ryklová, Farní charita Stodůlky

Měli jsme tradičně napilno | číslo: únor 2015 | autor: Alena Panochová, vedoucí hudebních souborů při FZŠ Mezi Školami

Živá malba nejen pro pobavení | číslo: únor 2015 | autor: Věra Kozohorská a Martin Marek

Na dvacet minut učitelem | číslo: únor 2015 | autor: Kateřina Pavlíčková

Kdo umí nejhezčí vánočku? | číslo: leden 2015 | autor: -st-

Možnosti a hrozby sociálních médií | číslo: leden 2015 | autor: Tomáš Klinka, garant projektu

Jsme na jedné lodi | číslo: leden 2015 | autor: Helena Hejnová, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň

Jak se chodí s bílou holí | číslo: leden 2015 | autor: Eva Drešerová, třídní učitelka a Hana Vomáčková, vychovatelka