Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z našich škol i odjinud

Noc s Andersenem aneb Dětské noční dobrodružství v Tamtamu | číslo: KVĚTEN 2022 | autor: Radana Ardeltová, Centrum pro dětský sluch Tamtam

Velikonoce nanečisto | číslo: KVĚTEN 2022 | autor: H. Bujáčková, L. Melicharová, M. Jurczygová

Návštěva Muzea tortury | číslo: KVĚTEN 2022 | autor: Dominik Ďurovec – třídní učitel VIII.A, ZŠ s RVJ Bronzová

S Erasmem ve Španělsku | číslo: KVĚTEN 2022 | autor: Anna Šúry

Školní jazykové projekty | číslo: KVĚTEN 2022 | autor: Vladislava Šváchová, Lenka Morávková, ZŠ s RVJ Bronzová

Jarní jarmark ve ScioŠkole | číslo: KVĚTEN 2022 | autor: Jaroslava Tykalová

ZUŠ Stodůlky přijímá nové žáky | číslo: KVĚTEN 2022 | autor: Veronika Chudobová

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme školu! | číslo: KVĚTEN 2022 | autor: Renata Vondráková, ZŠ Klausova

Přechod dítěte z mateřské do základní školy | číslo: KVĚTEN 2022 | autor: Marcela Fuglíková

Digitální „občanky“ pro asistenční psy | číslo: KVĚTEN 2022 | autor: Kateřina Kubíčková

Přípravná třída ve ScioŠkole | číslo: duben 2022 | autor: Jaroslava Tykalová, ředitelka školy

Muzeum Bedřicha Smetany | číslo: duben 2022 | autor: Hana Petrnoušková

Výlet do muzea skla | číslo: duben 2022 | autor: Jana Hegarová , ZŠ s RVJ Bronzová

Školka byla plná nápaditých masek | číslo: duben 2022 | autor: Helena Štajerová

Hravá výtvarná výchova | číslo: duben 2022 | autor: Milena Kusá

Zdravá svačinka hrou | číslo: duben 2022 | autor: Za odbor školství Jarmila Střechová

Únorem nás provázeli indiáni | číslo: duben 2022 | autor: Hana Ondříková

Masopust s příchutí Itálie | číslo: duben 2022 | autor: Petra Vyletělová

Klub RADka obnovuje svoji činnost | číslo: duben 2022 | autor: Tereza Česáková

Chemická olympiáda v nových prostorech | číslo: duben 2022 | autor: Iva Procházková