Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Životní prostředí

Na třináctce se uklízelo | číslo: květen 2017 | autor: Dana Céová, odbor životního prostředí

Harmonogram sběru biologického odpadu | číslo: duben 2017 | autor: Michaela Líčková

Revitalizace veřejné zeleně | číslo: březen 2017 | autor: Jitka Šrámková, vedoucí investičního oddělení

Praktický kurz včelaření | číslo: únor 2017 | autor: Vladimír Glaser

Krmit ano, ale rozumně | číslo: únor 2017 | autor: Jaroslav Fuglík

Informace pro chovatele | číslo: únor 2017 | autor: Jaroslav Fuglík