Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Životní prostředí

Výlet do Zookoutku Malá Chuchle | číslo: duben 2022 | autor: Barbora Čopíková

Ukliďme Česko, pojďte do toho s námi | číslo: duben 2022 | autor: Daniel Cehula

Velikonoční stezka za beranem Jošuou | číslo: duben 2022 | autor: Vítek Malý

Sběr biologického odpadu | číslo: březen 2022 | autor: Jitka Zámorská, OŽP

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů | číslo: březen 2022 | autor: Jitka Zámorská, OŽP

Nové nádoby na sběr jedlých tuků a olejů | číslo: únor 2022 | autor: Dana Céová, OŽP

Sběr biologického odpadu | číslo: únor 2022 | autor: Jitka Zámorská, OŽP