Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Životní prostředí

Oběhové hospodářství aneb Odpady jako cenný materiál | číslo: leden 2021 | autor: Dana Céová, odbor životního prostředí

Adventní vycházky do přírody | číslo: prosinec 2020 | autor: Jitka Straková, ředitelka spolku Biodiverzita, z.s.

Na Suchém vršku se opět páslo kudrnaté stádo oveček | číslo: prosinec 2020 | autor: Jitka Straková, ředitelka spolku Biodiverzita, z.s.

Stromky do popelnice nepatří | číslo: prosinec 2020 | autor: Pražské služby, a.s.

Kam s nebezpečným (infekčním) odpadem? | číslo: listopad 2020 | autor: Michaela Líčková

Sběr biologického odpadu | číslo: listopad 2020 | autor: Michaela Líčková