Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Životní prostředí

Velké zelené větvové díky | číslo: květen 2016 | autor: Plná škola Mohyláků

Ekologický Budulínek | číslo: květen 2016 | autor: Eva Beránková, OŽP

Zoologické pásmo nejen o gorilách | číslo: květen 2016 | autor: Jaroslav Vodička, ředitel školy

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů | číslo: duben 2016 | autor: Michaela Líčková

Sáčky jsou nadstandardní službou | číslo: duben 2016 | autor: Jan Malsa, odbor životního prostředí