Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Životní prostředí

Byla zahájena závěrečná etapa revitalizace | číslo: duben 2021 | autor: Odbor životního prostředí

Na kole za jarním sluníčkem | číslo: březen 2021 | autor: Dana Céová

Harmonogram sběru biologického odpadu | číslo: březen 2021 | autor: Michaela Líčková

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských tuků a olejů | číslo: únor 2021 | autor: Michaela Líčková, odbor životního prostředí

Nakládání s odpady v roce 2021 | číslo: únor 2021 | autor: Michaela Líčková, odbor životního prostředí

První rok se zálivkovými vaky | číslo: leden 2021 | autor: Dana Céová, odbor životního prostředí