Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Životní prostředí

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů | číslo: březen 2022 | autor: Jitka Zámorská, OŽP

Nové nádoby na sběr jedlých tuků a olejů | číslo: únor 2022 | autor: Dana Céová, OŽP

Sběr biologického odpadu | číslo: únor 2022 | autor: Jitka Zámorská, OŽP

Kam s bioodpadem? | číslo: únor 2022 | autor: Dana Céová

Jak správně topit od 1. září 2022 | číslo: prosinec 2021 | autor: Eva Ivanova

Větrný Den stromů | číslo: prosinec 2021 | autor: Dana Céová, Eva Beránková

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů | číslo: prosinec 2021 | autor: Jana Gilíková, vedoucí OŽP