Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Životní prostředí

Dobrovolníci uklidili údolí | číslo: květen 2014 | autor: Aleš Gabriel, Nová Akropolis

Den vody v čističce | číslo: květen 2014 | autor: Žáci 3.B ZŠ Mohylová

Butovický rohlík 2014 | číslo: duben 2014 | autor: Eva Beránková, OŽP

U rybníka berte ohled na žáby | číslo: duben 2014 | autor: Jaroslav Fuglík, odbor životního prostředí

Zúčastněte se fotografické soutěže | číslo: březen 2014 | autor: Dana Céová, odbor životního prostředí

Zabere Asuán žabinec? | číslo: únor 2014 | autor: Jan Zeman

Fotografická soutěž – Proměny třináctky v obrazech | číslo: únor 2014 | autor: Dana Céová, odbor životního prostředí

Svoz vánočních stromků | číslo: leden 2014 | autor: Michaela Líčková

Život stromu pro prvňáky | číslo: leden 2014 | autor: Alena Malíková

Co zvířata potřebují | číslo: leden 2014 | autor: Marcela Mikesková, Český svaz ochránců přírody

Labutím zima nevadí | číslo: leden 2014 | autor: Jaroslav Fuglík, OŽP